Jelenlegi hely

3.1.4. A MySQL konfigurálása, jogosultságkezelés

A MySQL legalapvetőbb konfigurációját XAMPP esetén a c:\xampp\mysql\bin\my.ini állomány szerkesztésével, majd a MySQL (újra)indításával érhetjük el.

Következzen néhány beállítás példaként.

Ezen a porton lesz elérhető a MySQL szerver:

port = 3306

Itt tárolódnak az adatbázisok:

datadir="C:/xampp/mysql/data"

Hova logolja a hibaüzeneteket:

log_error="mysql_error.log"

Jogosultságkezelés

A MySQL jogosultságkezelése rendkívül fontos szerepet tölt be. Adataink biztonsága nagy jelentőségű – bármilyen adatbázisról és alkalmazásról legyen is szó.

A MySQL jogosultságkezelése az automatikusan települő, mysql nevű adatbázis tartalmára épül. Ez alapján minden kapcsolódás során figyelembe veszi a következőket:

  • honnan kapcsolódunk
  • kik vagyunk
  • mit tehetünk

Az adatbázis tábláinak a következő szerepe van:

  • user: Ki és honnan kapcsolódhat. Definiálja a globális jogokat is.
  • db: Melyik adatbázishoz ki férhet hozzá. Definiálja az adatbázis szintű jogokat is.
  • host: Melyik adatbázishoz honnan lehet csatlakozni.
  • tables_priv és columns_priv: Tábla és mező szintű jogosultságokat definiál.

Ez alapján a hitelesítés két lépésben történik.

  1. A MySQL megállapítja, hogy van-e jogunk csatlakozni a megadott névvel, jelszóval és helyről a kívánt adatbázishoz.
  2. Minden SQL parancs esetén megvizsgálja, hogy van-e jogunk az adott parancsot lefuttatni.

Adatbázisok és felhasználók

Tárhelyszolgáltatók esetében igen gyakori, hogy egyetlen adatbázisunk lehet, és hozzá egyetlen felhasználónk. Ebben az esetben tehát az adatbázishoz az egy felhasználóval csatlakozunk, és a felhasználó is csak ehhez az egy adatbázishoz kapott jogosultságokat.

Ezt a szokást más esetben is célszerű használni. Olyankor is, ha egyébként lenne lehetőségünk több adatbázishoz ugyanazt a MySQL felhasználói azonosítót használni.