A HTML állomány egyszerű szövegállomány, amely rövid jelölő tagokat tartalmaz.

A HTML tagok segítségével elemek definiálhatók.

HTML tagok jellemzői

  • A HTML tagok jelölik ki a HTML elemeket
  • A HTML tagot a < és > írásjelek veszik körül (ezek az írásjelek az egyszerű szövegekben nem engedélyezettek)
  • A HTML tagok általában párban vannak, mint a <html> és </html>
  • A pár első tagja a kezdő, a második a záró tag
  • A szöveg (tartalom) a kezdő és a záró tag között helyezkedik el
  • A HTML tagok kis-, és nagybetűvel is írhatók