Jelenlegi hely

Utolsó változások

1.2.4. HTTP protokoll

A HTTP (HyperText Transfer Protocol) egy információátviteli protokoll a világhálón. Az eredeti célja a HTML lapok publikálása és fogadása volt.

A HTTP egy kérés-válasz alapú protokoll kliensek és szerverek között. A kommunikációt mindig a kliens kezdeményezi. A HTTP klienseket gyűjtőnéven user agentnek is nevezik. A user agent jellemzően, de nem feltétlenül webböngésző.

A HTTP általában a TCP/IP réteg felett helyezkedik el, de nem függ tőle.

1.2.6. Webcím (URL)

A webcím, más néven URL (amely a Uniform Resource Locator, vagyis egységes erőforrás-azonosító rövidítése), az Interneten megtalálható bizonyos erőforrások (például szövegek, képek) szabványosított címe. Először Tim Berners-Lee alkotta meg a World Wide Weben való használatra. A jelenleg használt formátumot részletesen leírja az IETF RFC 17381 szabványa.

A webcím az Internet történetének alapvető újítása. Egyetlen címben összefoglalja a dokumentum megtalálásához szükséges négy alapvető információt:

1.2.5. FTP protokoll

A File Transfer Protocol, a TCP/IP hálózatokon történő állományátvitelre szolgáló szabvány.

FTP kommunikáció

Gyakran van szükség arra, hogy valamilyen állományt hálózaton keresztül töltsünk le saját gépünkre, vagy egy állományt mások számára hozzáférhetővé tegyünk. Erre alkalmas az FTP, ami lehetővé teszi a különböző operációs rendszerű gépek között is az információcserét. A hozzáférési jog alapján kétféle kapcsolattípus létezik:

1.2.1. Webszerver

A webkiszolgáló/webszerver egy kiszolgáló, amely elérhetővé teszi a rajta tárolt weblapokat a HTTP protokollon keresztül. A webszerverekhez webböngészőkkel lehet kapcsolódni.

Bár a webszerverek sok mindenben különböznek, az alapvető funkcióik azonosak. Minden webszerver HTTP kéréseket fogad a hálózatról, és HTTP válaszokat küld vissza. A HTTP válasz az esetek többségében egy HTML dokumentum, de lehet még egyszerű szöveges fájl, kép, vagy más típusú fájl is.

1.1.3. Kereső(re) optimalizálás

Ha egy weboldalt fáradságos munkával elkészítünk, szeretnénk, ha minél több látogató megtalálná az oldalunkat. Aki elolvassa a cikkeinket, hozzászól a blogunkhoz, vásárol a termékeink közül.

A látogató „szerzése” minden honlapnak célja. Ezért e témával is foglalkozunk néhány ajánlott irodalom elejéig. A látogatószerzés klasszikus módja a keresőmotorokban (pl. Google) való megjelenés, mégpedig minél előkelőbb helyen az általunk hőn áhított keresőszavakra.

1.1. A web és a látogató viszonya

Webfejlesztőként magunk is látogatók vagyunk. Nap mint nap különböző weboldalakat látogatunk meg. Ahhoz azonban, hogy jó weboldalakat tudjunk készíteni, olyan módon kell látnunk a weboldalakat, ahogy azt korábban nem tettük. Folyamatosan szem előtt kell tartanunk mérnöki szempontokat is.

1. Az alapok

Ezzel a könyvvel nem vállalkozhatunk arra, hogy minden szükséges előismeretet bemutassunk és minden határterülettel foglalkozzunk. De felvázolunk néhány olyan területet, amely a weboldalak készítői számára ismert kell legyen. Egyes témákat alaposabban meg fogunk vizsgálni, más témákhoz pedig további anyagok forrásait fogjuk megnézni.

1.1.2. Hogyan olvasunk a weben?

Ha weboldal készítésére adjuk a fejünket, akkor jó, ha tisztában vagyunk a látogatói szokásokkal. E témát egyre többen és egyre átfogóbban kutatják. Itt most csak egy rövid ajánló erejéig foglalkozunk a témával.

Szemkövetéses vizsgálat

Legalább a következő cikkek elolvasása célszerű a továbbhaladás előtt:

2.2.3. A CSS nyelvtana

A nyelvtan három elemet különböztet meg: kiválasztó, tulajdonság és érték:

kiválasztó {tulajdonság: érték}

A kiválasztó legegyszerűbb esetben egy HTML tag, a tulajdonság azt határozza meg, hogy milyen jellemzőt akarunk módosítani, míg az érték a változást határozza meg. A tulajdonságot és az értéket egy kettősponttal kell egymástól elválasztani, és a kettőt együtt kapcsos zárójelbe tenni:

body {color: black}

Ha az érték több szóból áll, idézőjelbe kell tenni:

p {font-family: "sans serif"}

3.6.2. Egyszerű Front Controller megoldások

A Front Controller tervezési minta a weboldalhoz érkezett kérés feldolgozásához és a kérések kiszolgálásának vezérléséhez használt módszer. (A Front Controller nagyon közel áll az MVC minta Controller eleméhez.)
A tervezési mintákról bővebben a 3.10 fejezetben beszélünk. A 3.10.2 fejezetben egy komplexebb Front Controller megoldást is bemutatunk.

Statikus megoldás

A statikus megoldás lehet pl. a következő:

Oldalak